فروشگاه کتاب پزشکی رودگون

چهارشنبه 9 مهر 1399
Wed, Sep 30, 2020
فروشگاه کتاب پزشکی رودگون
ورود / ثبت نام
تخفیف ۲۸۰,۰۰۰ تومان
DVD کلاس چشم پزشکی، OSCE سال 1396 (Ophthalmology)

DVD کلاس چشم پزشکی، OSCE سال 1396 (Ophthalmology)

 • محتوا : تصویری
 • تعداد دیسک : 2
 • استاد : دکتر عبدی ، دکتر مرتضوی ، دکتر ریاضی ، دکتر عاملی
 • مدت زمان : 740 دقیقه

۷۰۰,۰۰۰

۴۲۰,۰۰۰ تومان

مشاهده و خرید محصول
تخفیف ۲۸۰,۰۰۰ تومان
DVD کلاس نورولوژی ، OSCE سال 1396 (Neurology)

DVD کلاس نورولوژی ، OSCE سال 1396 (Neurology)

 • محتوا : تصویری
 • تعداد دیسک : 2
 • استاد : دکتر سهیلا رضا خانی
 • مدت زمان : 665 دقیقه

۷۰۰,۰۰۰

۴۲۰,۰۰۰ تومان

مشاهده و خرید محصول
تخفیف ۱۲۰,۰۰۰ تومان
DVD کلاس رادیولوژی ، OSCE سال 1396 (Radiology)

DVD کلاس رادیولوژی ، OSCE سال 1396 (Radiology)

 • محتوا : تصویری
 • تعداد دیسک : 1
 • استاد : دکتر حمیدرضا حقیقت خواه
 • مدت زمان : 150 دقیقه

۳۰۰,۰۰۰

۱۸۰,۰۰۰ تومان

مشاهده و خرید محصول
تخفیف ۲۴۰,۰۰۰ تومان
DVD کلاس زنان، OSCE سال 1396 (Gynecology)

DVD کلاس زنان، OSCE سال 1396 (Gynecology)

 • محتوا : تصویری
 • تعداد دیسک : 1
 • استاد : دکتر حسینی ، دکتر طاولی ، دکتر پیرجانی ، دکتر مافی نژاد ، دکتر بردبار
 • مدت زمان : 345 دقیقه

۶۰۰,۰۰۰

۳۶۰,۰۰۰ تومان

مشاهده و خرید محصول
تخفیف ۲۸۰,۰۰۰ تومان
DVD کلاس بیهوشی، OSCE سال 1396 (Anesthesia)

DVD کلاس بیهوشی، OSCE سال 1396 (Anesthesia)

 • محتوا : تصویری
 • تعداد دیسک : 2
 • استاد : دکتر خرسند ، دکتر مافی نژاد
 • مدت زمان : 600 دقیقه

۷۰۰,۰۰۰

۴۲۰,۰۰۰ تومان

مشاهده و خرید محصول
تخفیف ۲۸۰,۰۰۰ تومان
DVD کلاس داخلی، OSCE سال 1396 (Internal Medicine)

DVD کلاس داخلی، OSCE سال 1396 (Internal Medicine)

 • محتوا : تصویری
 • تعداد دیسک : 2
 • استاد : دکتر سنجری ، دکتر نکو قدم ، دکتر علوی
 • مدت زمان : 780 دقیقه

۷۰۰,۰۰۰

۴۲۰,۰۰۰ تومان

مشاهده و خرید محصول
تخفیف ۲۰۰,۰۰۰ تومان
DVD کلاس چشم پزشکی، OSCE سال 1395 (Ophthalmology)

DVD کلاس چشم پزشکی، OSCE سال 1395 (Ophthalmology)

 • محتوا : تصویری
 • تعداد دیسک : 2
 • استاد : دکتر باقری ، دکتر مظلومی ، دکتر غفوریان
 • مدت زمان : 360 دقیقه

۵۰۰,۰۰۰

۳۰۰,۰۰۰ تومان

مشاهده و خرید محصول
تخفیف ۲۰۰,۰۰۰ تومان
DVD کلاس نورولوژی ، OSCE سال 1395 (Neurology)

DVD کلاس نورولوژی ، OSCE سال 1395 (Neurology)

 • محتوا : تصویری
 • تعداد دیسک : 2
 • استاد : دکتر زمرشیدی
 • مدت زمان : 120 دقیقه

۵۰۰,۰۰۰

۳۰۰,۰۰۰ تومان

مشاهده و خرید محصول
تخفیف ۱۶۰,۰۰۰ تومان
DVD کلاس رادیولوژی ، OSCE سال 1395 (Radiology)

DVD کلاس رادیولوژی ، OSCE سال 1395 (Radiology)

 • محتوا : تصویری
 • تعداد دیسک : 2
 • استاد : دکتر بخشنده پور، دکتر گودرزی، دکتر عباسی
 • مدت زمان : 330 دقیقه

۴۰۰,۰۰۰

۲۴۰,۰۰۰ تومان

مشاهده و خرید محصول
تخفیف ۱۲۰,۰۰۰ تومان
DVD کلاس زنان، OSCE سال 1395 (Gynecology)

DVD کلاس زنان، OSCE سال 1395 (Gynecology)

 • محتوا : تصویری
 • تعداد دیسک : 1
 • استاد : دکتر حسینی ، دکتر طارمی
 • مدت زمان : 160 دقیقه

۳۰۰,۰۰۰

۱۸۰,۰۰۰ تومان

مشاهده و خرید محصول
تخفیف ۲۰۰,۰۰۰ تومان
DVD کلاس بیهوشی، OSCE سال 1395 (Anesthesia)

DVD کلاس بیهوشی، OSCE سال 1395 (Anesthesia)

 • محتوا : تصویری
 • تعداد دیسک : 2
 • استاد : دکتر خرسند ، دکتر مسعودی
 • مدت زمان : 540 دقیقه

۵۰۰,۰۰۰

۳۰۰,۰۰۰ تومان

مشاهده و خرید محصول
تخفیف ۲۸۰,۰۰۰ تومان
DVD کلاس داخلی، OSCE سال 1395 (Internal Medicine)

DVD کلاس داخلی، OSCE سال 1395 (Internal Medicine)

 • محتوا : تصویری
 • تعداد دیسک : 3
 • استاد : دکتر نکوقدم ، دکتر کاظمی زاده ، دکتر تسلیمی ، دکتر علوی
 • مدت زمان : 860 دقیقه

۷۰۰,۰۰۰

۴۲۰,۰۰۰ تومان

مشاهده و خرید محصول
تخفیف ۲۰۰,۰۰۰ تومان
DVD کلاس کودکان، OSCE سال 1395 (Pediatrics)

DVD کلاس کودکان، OSCE سال 1395 (Pediatrics)

 • محتوا : تصویری
 • تعداد دیسک : 4
 • استاد : دکتر محکم ، دکتر جوادی ، دکتر بردبار
 • مدت زمان : 810 دقیقه

۵۰۰,۰۰۰

۳۰۰,۰۰۰ تومان

مشاهده و خرید محصول
تخفیف ۱۶۰,۰۰۰ تومان
DVD کلاس قلب و عروق، OSCE سال 1395 (Cardiovascular)

DVD کلاس قلب و عروق، OSCE سال 1395 (Cardiovascular)

 • محتوا : تصویری
 • تعداد دیسک : 2
 • استاد : دکتر باقر نژاد ، دکتر شجاعی فر ، دکتر خواهشی
 • مدت زمان : 300 دقیقه

۴۰۰,۰۰۰

۲۴۰,۰۰۰ تومان

مشاهده و خرید محصول
تخفیف ۲۰۰,۰۰۰ تومان
DVD کلاس عفونی، OSCE سال 1395 (Infectious diseases)

DVD کلاس عفونی، OSCE سال 1395 (Infectious diseases)

 • محتوا : تصویری
 • تعداد دیسک : 2
 • استاد : دکتر ترکمان اسدی ، دکتر هدایت یعقوبی
 • مدت زمان : 470 دقیقه

۵۰۰,۰۰۰

۳۰۰,۰۰۰ تومان

مشاهده و خرید محصول
تخفیف ۲۰۰,۰۰۰ تومان
DVD کلاس ارتوپدی، OSCE سال 1395 (Orthopedic)

DVD کلاس ارتوپدی، OSCE سال 1395 (Orthopedic)

 • محتوا : تصویری
 • تعداد دیسک : 2
 • استاد : دکتر میرکاظمی
 • مدت زمان : 430 دقیقه

۵۰۰,۰۰۰

۳۰۰,۰۰۰ تومان

مشاهده و خرید محصول
تخفیف ۲۰۰,۰۰۰ تومان
DVD کلاس روانپزشکی، OSCE سال 1395 (Psychiatry)

DVD کلاس روانپزشکی، OSCE سال 1395 (Psychiatry)

 • محتوا : تصویری
 • تعداد دیسک : 3
 • استاد : دکتر شفیعی ، دکتر شیرزادی فر ، دکتر هوشمند
 • مدت زمان : 520 دقیقه

۵۰۰,۰۰۰

۳۰۰,۰۰۰ تومان

مشاهده و خرید محصول
تخفیف ۲۰۰,۰۰۰ تومان
DVD کلاس طب اورژانس، OSCE سال 1395 (Emergency medicine)

DVD کلاس طب اورژانس، OSCE سال 1395 (Emergency medicine)

 • محتوا : تصویری
 • تعداد دیسک : 2
 • استاد : دکتر اخوان ، دکتر فرنیا
 • مدت زمان : 550 دقیقه

۵۰۰,۰۰۰

۳۰۰,۰۰۰ تومان

مشاهده و خرید محصول
تخفیف ۲۸۰,۰۰۰ تومان
DVD کلاس روانپزشکی ، OSCE سال 1396 (Psychiatry)

DVD کلاس روانپزشکی ، OSCE سال 1396 (Psychiatry)

 • محتوا : تصویری
 • تعداد دیسک : 2
 • استاد : دکتر هوشمند، دکتر شفیعی ، دکتر صابری ، دکتر جوادیان ، دکتر مژدهی فرد
 • مدت زمان : 730 دقیقه

۷۰۰,۰۰۰

۴۲۰,۰۰۰ تومان

مشاهده و خرید محصول
تخفیف ۲۸۰,۰۰۰ تومان
پکیج DVD کلاس چشم پزشکی، OSCE سال 1396 +++ پکیج هدیه DVD کلاس چشم پزشکی، OSCE سال 1395

پکیج DVD کلاس چشم پزشکی، OSCE سال 1396 +++ پکیج هدیه DVD کلاس چشم پزشکی، OSCE سال 1395

 • محتوا : تصویری
 • استاد : دکتر عبدی ، دکتر مرتضوی ، دکتر ریاضی ، دکتر عاملی
 • مدت زمان : 740 دقیقه + 360 دقیقه (پکیج DVD هدیه)
 • حجم محتوا : 5 گیگ + 6 گیگ (پکیج DVD هدیه)

۷۰۰,۰۰۰

۴۲۰,۰۰۰ تومان

مشاهده و خرید محصول
تخفیف ۲۸۰,۰۰۰ تومان
DVD کلاس داخلی، OSCE سال 1396 +++ پکیج هدیه DVD کلاس داخلی، OSCE سال 1395

DVD کلاس داخلی، OSCE سال 1396 +++ پکیج هدیه DVD کلاس داخلی، OSCE سال 1395

 • محتوا : تصویری
 • تعداد دیسک : 5
 • مدت زمان : 780 دقیقه + 860 دقیقه (پکیج DVD هدیه)

۷۰۰,۰۰۰

۴۲۰,۰۰۰ تومان

مشاهده و خرید محصول
تخفیف ۲۸۰,۰۰۰ تومان
DVD کلاس بیهوشی، OSCE سال 1396 +++ پکیج هدیه کلاس بیهوشی، OSCE سال 1395

DVD کلاس بیهوشی، OSCE سال 1396 +++ پکیج هدیه کلاس بیهوشی، OSCE سال 1395

 • محتوا : تصویری
 • تعداد دیسک : 4
 • مدت زمان : 600 دقیقه + 540 دقیقه (پکیج DVD هدیه)

۷۰۰,۰۰۰

۴۲۰,۰۰۰ تومان

مشاهده و خرید محصول
تخفیف ۲۴۰,۰۰۰ تومان
DVD کلاس زنان، OSCE سال 1396 +++ پکیج هدیه DVD کلاس زنان، OSCE سال 1395

DVD کلاس زنان، OSCE سال 1396 +++ پکیج هدیه DVD کلاس زنان، OSCE سال 1395

 • محتوا : تصویری
 • تعداد دیسک : 2
 • مدت زمان : 345 دقیقه + 160 دقیقه (پکیج DVD هدیه)

۶۰۰,۰۰۰

۳۶۰,۰۰۰ تومان

مشاهده و خرید محصول
تخفیف ۱۶۰,۰۰۰ تومان
DVD کلاس رادیولوژی ، OSCE سال 1396 +++ پکیج هدیه DVD کلاس رادیولوژی ، OSCE سال 1395

DVD کلاس رادیولوژی ، OSCE سال 1396 +++ پکیج هدیه DVD کلاس رادیولوژی ، OSCE سال 1395

 • محتوا : تصویری
 • تعداد دیسک : 3
 • رشته : رادیولوژی
 • مدت زمان : 150 دقیقه + 330 دقیقه (پکیج DVD هدیه)

۴۰۰,۰۰۰

۲۴۰,۰۰۰ تومان

مشاهده و خرید محصول
تخفیف ۲۸۰,۰۰۰ تومان
DVD کلاس نورولوژی ، OSCE سال 1396 +++ پکیج هدیه DVD کلاس نورولوژی ، OSCE سال 1395

DVD کلاس نورولوژی ، OSCE سال 1396 +++ پکیج هدیه DVD کلاس نورولوژی ، OSCE سال 1395

 • محتوا : تصویری
 • تعداد دیسک : 4
 • مدت زمان : 665 دقیقه + 120 دقیقه (پکیج DVD هدیه)

۷۰۰,۰۰۰

۴۲۰,۰۰۰ تومان

مشاهده و خرید محصول
تخفیف ۲۸۰,۰۰۰ تومان
DVD کلاس روانپزشکی ، OSCE سال 1396 +++ پکیج هدیه DVD کلاس روانپزشکی ، OSCE سال 1395

DVD کلاس روانپزشکی ، OSCE سال 1396 +++ پکیج هدیه DVD کلاس روانپزشکی ، OSCE سال 1395

 • محتوا : تصویری
 • تعداد دیسک : 5
 • مدت زمان : 730 دقیقه + 520 دقیقه (پکیج DVD هدیه)
 • حجم محتوا : 5 گیگ + 8 گیگ (پکیج DVD هدیه)

۷۰۰,۰۰۰

۴۲۰,۰۰۰ تومان

مشاهده و خرید محصول
تخفیف ۳۶۰,۰۰۰ تومان
DVD کلاس چشم پزشکی، OSCE سال 1397 (Ophthalmology)

DVD کلاس چشم پزشکی، OSCE سال 1397 (Ophthalmology)

 • محتوا : تصویری
 • تعداد دیسک : 2
 • استاد : دکتر مهرابی بهار، دکتر هادی، دکتر سلیم پور، دکتر حسن پور
 • مدت زمان : 620 دقیقه

۹۰۰,۰۰۰

۵۴۰,۰۰۰ تومان

مشاهده و خرید محصول
تخفیف ۳۶۰,۰۰۰ تومان
DVD کلاس روانپزشکی، OSCE سال 1397 (Psychiatry)

DVD کلاس روانپزشکی، OSCE سال 1397 (Psychiatry)

 • محتوا : تصویری
 • تعداد دیسک : 2
 • استاد : دکتر شفیعی، دکتر شیرزادی فر، دکتر صمدی، دکتر هوشمند
 • مدت زمان : 560 دقیقه

۹۰۰,۰۰۰

۵۴۰,۰۰۰ تومان

مشاهده و خرید محصول
تخفیف ۳۶۰,۰۰۰ تومان
DVD کلاس نورولوژی، OSCE سال 1397 (Neurology)

DVD کلاس نورولوژی، OSCE سال 1397 (Neurology)

 • محتوا : تصویری
 • تعداد دیسک : 1
 • استاد : خانم دکتر احمدی، خانم دکتر مافی نژاد
 • رشته : نورولوژی

۹۰۰,۰۰۰

۵۴۰,۰۰۰ تومان

مشاهده و خرید محصول
تخفیف ۳۶۰,۰۰۰ تومان
DVD کلاس زنان، OSCE سال 1397 (Gynecology)

DVD کلاس زنان، OSCE سال 1397 (Gynecology)

 • محتوا : تصویری

۹۰۰,۰۰۰

۵۴۰,۰۰۰ تومان

مشاهده و خرید محصول
تخفیف ۲۰۰,۰۰۰ تومان
DVD کلاس ارولوژی، OSCE سال 1397 (Urology)

DVD کلاس ارولوژی، OSCE سال 1397 (Urology)

 • محتوا : تصویری
 • تعداد دیسک : 1
 • استاد : دکتر علیمحمد فخر یاسری
 • مدت زمان : 240 دقیقه

۵۰۰,۰۰۰

۳۰۰,۰۰۰ تومان

مشاهده و خرید محصول
تخفیف ۲۰۰,۰۰۰ تومان
DVD کلاس گوش و حلق و بینی، OSCE سال 1397 (ENT)

DVD کلاس گوش و حلق و بینی، OSCE سال 1397 (ENT)

 • محتوا : تصویری
 • تعداد دیسک : 1
 • استاد : دکتر محبوبه اسدی
 • مدت زمان : 230 دقیقه

۵۰۰,۰۰۰

۳۰۰,۰۰۰ تومان

مشاهده و خرید محصول
تخفیف ۸۴۰,۰۰۰ تومان
پکیج DVD های کلاس چشم پزشکی، OSCE سال های 1395-1396-1397 (Ophthalmology)

پکیج DVD های کلاس چشم پزشکی، OSCE سال های 1395-1396-1397 (Ophthalmology)

 • محتوا : تصویری
 • تعداد دیسک : 6
 • مدت زمان : 1720 دقیقه
 • تاریخ نشر : اسفند 1397

۲,۱۰۰,۰۰۰

۱,۲۶۰,۰۰۰ تومان

مشاهده و خرید محصول
تخفیف ۸۴۰,۰۰۰ تومان
پکیج DVD های کلاس روانپزشکی، OSCE سال های 1395-1396-1397 (Psychiatry)

پکیج DVD های کلاس روانپزشکی، OSCE سال های 1395-1396-1397 (Psychiatry)

 • محتوا : تصویری
 • تعداد دیسک : 7
 • مدت زمان : 1750 دقیقه
 • تاریخ نشر : اسفند 1397

۲,۱۰۰,۰۰۰

۱,۲۶۰,۰۰۰ تومان

مشاهده و خرید محصول
تخفیف ۸۴۰,۰۰۰ تومان
پکیج DVD های کلاس نورولوژی، OSCE سال های 1395-1396-1397 (Neurology)

پکیج DVD های کلاس نورولوژی، OSCE سال های 1395-1396-1397 (Neurology)

 • محتوا : تصویری
 • تعداد دیسک : 5
 • مدت زمان : 1230 دقیقه
 • تاریخ نشر : اسفند 1397

۲,۱۰۰,۰۰۰

۱,۲۶۰,۰۰۰ تومان

مشاهده و خرید محصول
تخفیف ۷۲۰,۰۰۰ تومان
پکیج DVD های کلاس زنان، OSCE سال های 1395-1396-1397 (Gynecology)

پکیج DVD های کلاس زنان، OSCE سال های 1395-1396-1397 (Gynecology)

 • محتوا : تصویری
 • تعداد دیسک : 3
 • مدت زمان : 700 دقیقه
 • تاریخ نشر : اسفند 1397

۱,۸۰۰,۰۰۰

۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان

مشاهده و خرید محصول
تخفیف ۴۸۰,۰۰۰ تومان
پکیج DVD های کلاس بیهوشی، OSCE سال های 1395-1396(Anesthesia)

پکیج DVD های کلاس بیهوشی، OSCE سال های 1395-1396(Anesthesia)

 • محتوا : تصویری
 • تعداد دیسک : 4
 • مدت زمان : 1140 دقیقه
 • تاریخ نشر : اسفند 1396

۱,۲۰۰,۰۰۰

۷۲۰,۰۰۰ تومان

مشاهده و خرید محصول
تخفیف ۴۴۰,۰۰۰ تومان
پکیج DVD های کلاس رادیولوژی، OSCE سال های 1395-1396-1397 (Radiology)

پکیج DVD های کلاس رادیولوژی، OSCE سال های 1395-1396-1397 (Radiology)

 • محتوا : تصویری
 • تعداد دیسک : 4
 • مدت زمان : 680 دقیقه
 • تاریخ نشر : اسفند 1397

۱,۱۰۰,۰۰۰

۶۶۰,۰۰۰ تومان

مشاهده و خرید محصول
تخفیف ۵۶۰,۰۰۰ تومان
پکیج DVD های کلاس داخلی، OSCE سال های 1395-1396(Internal Medicine)

پکیج DVD های کلاس داخلی، OSCE سال های 1395-1396(Internal Medicine)

 • محتوا : تصویری
 • تعداد دیسک : 5
 • مدت زمان : 1640 دقیقه
 • تاریخ نشر : اسفند 1396

۱,۴۰۰,۰۰۰

۸۴۰,۰۰۰ تومان

مشاهده و خرید محصول
تخفیف ۱۶۰,۰۰۰ تومان
DVD کلاس رادیولوژی ، OSCE سال 1397 (Radiology)

DVD کلاس رادیولوژی ، OSCE سال 1397 (Radiology)

 • محتوا : تصویری

۴۰۰,۰۰۰

۲۴۰,۰۰۰ تومان

مشاهده و خرید محصول
تخفیف ۴۸۰,۰۰۰ تومان
DVD کلاس چشم پزشکی، OSCE سال 1398 (Ophthalmology)
تخفیف ۴۸۰,۰۰۰ تومان
DVD کلاس زنان، OSCE سال 1398 (Gynecology)
تخفیف ۴۸۰,۰۰۰ تومان
DVD کلاس نورولوژی، OSCE سال 1398 (Neurology)
تخفیف ۲۴۰,۰۰۰ تومان
DVD کلاس رادیولوژی، OSCE سال 1398 (Radiology)
تخفیف ۴۸۰,۰۰۰ تومان
DVD کلاس روانپزشکی، OSCE سال 1398 (Psychiatry)
تخفیف ۴۸۰,۰۰۰ تومان
DVD کلاس ارولوژی، OSCE سال 1398 (Urology)