فروشگاه کتاب پزشکی رودگون

یکشنبه 17 آذر 1398
Sun, Dec 8, 2019
فروشگاه کتاب پزشکی رودگون
ورود / ثبت نام

DVD تدریس صوتی مباحث نورولوژی (آدامز، مريت، شاپیرو و تاتوم)

قیمت : ۳,۲۸۲,۰۰۰ تومان تخفیف ۹۸۲,۰۰۰ تومان

قیمت برای شما : ۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان