فروشگاه کتاب پزشکی رودگون

جمعه 7 آذر 1399
Fri, Nov 27, 2020
فروشگاه کتاب پزشکی رودگون
ورود / ثبت نام

DVD تدریس صوتی مباحث جراحی سابیستون 2017
سیناطب

مشخصات فیزیکی CD-DVD نوع دیسک : DVD - محتوا : صوتی - تعداد دیسک : 1 - وزن (به گرم) : 110
مشخصات فنی CD-DVD استاد : دکتر ساران لطف اله زاده - رشته : جراحی عمومی - مبحث : تحلیل و بیان نکات جراحی سابیستون 2017 (بصورت مجزا و فصل به فصل) - مدت زمان : 77 ساعت - تاریخ نشر : 1399 - قابلیت اجرا و پخش : کامپیوتر

۴۰ %
تخفیف

۲,۳۲۳,۰۰۰ تومان

۱,۳۹۳,۸۰۰ تومان

جزئیات کالا

DVD تدریس صوتی مباحث جراحی شوارتز 2019
سیناطب

مشخصات فیزیکی CD-DVD نوع دیسک : DVD - محتوا : صوتی - تعداد دیسک : 1
مشخصات فنی CD-DVD استاد : ساران لطف اله زاده - رشته : جراحی عمومی - مدت زمان : 35 ساعت - تاریخ نشر : 1398 - قابلیت اجرا و پخش : کامپیوتر

۴۰ %
تخفیف

۱,۰۶۵,۰۰۰ تومان

۶۳۹,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

وویس های شوارتز 2019 (ویژه اپلیکیشن)
سیناطب

مشخصات فنی ویس استاد : ساران لطف اله زاده - رشته : جراحی عمومی - مدت زمان : 35 ساعت - تاریخ نشر : 1398 - قابلیت اجرا و پخش : اپلیکیشن تلفن همراه و تبلت

۲۰ %
تخفیف

۱,۰۶۵,۰۰۰ تومان

۸۵۲,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

وویس های شوارتز 2015 (ویژه اپلیکیشن)
سیناطب

مشخصات فنی ویس استاد : ساران لطف اله زاده - رشته : جراحی عمومی - مدت زمان : 155 ساعت - تاریخ نشر : 1398 - قابلیت اجرا و پخش : اپلیکیشن تلفن همراه و تبلت

۲۰ %
تخفیف

۳,۸۷۷,۰۰۰ تومان

۳,۱۰۱,۶۰۰ تومان

جزئیات کالا

وویس های سابیستون (ویژه اپلیکیشن)
سیناطب

مشخصات فنی ویس استاد : دکتر ساران لطف اله زاده - رشته : جراحی عمومی - تاریخ نشر : 1398 - قابلیت اجرا و پخش : اپلیکیشن تلفن همراه و تبلت

۲۰ %
تخفیف

۲,۳۲۳,۰۰۰ تومان

۱,۸۵۸,۴۰۰ تومان

جزئیات کالا

وویس های نورولوژی آدامز 2015 (ویژه اپلیکیشن)
سیناطب

مشخصات فنی ویس استاد : مُنا احمدی - رشته : نورولوژی - مدت زمان : 83 ساعت - حجم محتوا : ۱۲۶ فایل صوتی - تاریخ نشر : 1398 - قابلیت اجرا و پخش : اپلیکیشن تلفن همراه و تبلت

۲۰ %
تخفیف

۳,۳۳۶,۰۰۰ تومان

۲,۶۶۸,۸۰۰ تومان

جزئیات کالا

وویس های ارولوژی (ویژه اپلیکیشن)
سیناطب

مشخصات فنی ویس استاد : علیمحمد فخر یاسری - رشته : ارولوژی - مدت زمان : بیش از ۱۰۶ فایل صوتی در بخش بورد تخصصی و ۶۵ فایل صوتی در بخش فلوشیپ - تاریخ نشر : 1397 - قابلیت اجرا و پخش : اپلیکیشن تلفن همراه و تبلت

۲۰ %
تخفیف

۲,۰۸۰,۰۰۰ تومان

۱,۶۶۴,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

DVD تدریس صوتی مباحث جراحی شوارتز 2015
سیناطب

مشخصات فیزیکی CD-DVD نوع دیسک : DVD - محتوا : صوتی - تعداد دیسک : 1 - وزن (به گرم) : 110
مشخصات فنی CD-DVD استاد : ساران لطف اله زاده - رشته : جراحی عمومی - مدت زمان : 155 ساعت - تاریخ نشر : دی 1398 - حجم محتوا : 4 گیگ - قابلیت اجرا و پخش : کامپیوتر

۴۰ %
تخفیف

۳,۸۷۷,۰۰۰ تومان

۲,۳۲۶,۲۰۰ تومان

جزئیات کالا

DVD تدریس صوتی مباحث نورولوژی (آدامز، مريت، شاپیرو و تاتوم)
سیناطب

مشخصات فیزیکی CD-DVD نوع دیسک : DVD - محتوا : صوتی - تعداد دیسک : 1 - وزن (به گرم) : 110
مشخصات فنی CD-DVD استاد : مُنا احمدی - رشته : نورولوژی - مبحث : آدامز،مریت،تاتوم،شاپیرو - مدت زمان : 83 ساعت - تاریخ نشر : آبان 1398 - حجم محتوا : 2 گیگ - قابلیت اجرا و پخش : کامپیوتر

۴۰ %
تخفیف

۳,۳۳۶,۰۰۰ تومان

۲,۰۰۱,۶۰۰ تومان

جزئیات کالا