فروشگاه کتاب پزشکی رودگون

جمعه 14 بهمن 1401
Fri, Feb 3, 2023
فروشگاه کتاب پزشکی رودگون
ورود / ثبت نام

حقوق شرکت های تجارتی
میزان

مشخصات فیزیکی کتاب نوع جلد : شومیز - قطع : وزیری - تعداد صفحات : 304 - وزن : 500 گرم
مشخصات فنی کتاب تألیف : دکتر کوروش کاویانی - ناشر : میزان - تاریخ نشر : 1398 - نوبت چاپ : ششم - زبان کتاب : فارسی - تعداد جلد : 1 - شابک : 9789645111005

۳۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

کتاب First Aid for the USMLE Step 1 2023
McGraw-Hill

مشخصات فیزیکی کتاب نوع جلد : هارد (سخت) - قطع : رحلی - تعداد صفحات : 894 - وزن : 900 گرم
مشخصات فنی کتاب تألیف : McGraw-Hill - ناشر : McGraw-Hill - تاریخ نشر : 2023 - زبان کتاب : انگلیسی - تعداد جلد : 1 - نوع چاپ : رنگی - شابک : 9781264946624

۴۹ %
تخفیف

۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان

۸۱۰,۹۰۰ تومان

جزئیات کالا

کتاب Clinical Optics and Vision Rehabilitation 2021-2022 (BCSC 3)
American Academy

مشخصات فیزیکی کتاب نوع جلد : سیمی(فنری مارپیچ) - قطع : وزیری - تعداد صفحات : 392 - وزن : 900 گرم
مشخصات فنی کتاب تألیف : آکادمی چشم پزشکی آمریکا - ناشر : American Academy - تاریخ نشر : 2022 - زبان کتاب : انگلیسی - تعداد جلد : 13 - نوع چاپ : رنگی

۲۰ %
تخفیف

۵۰۱,۰۰۰ تومان

۴۰۰,۸۰۰ تومان

جزئیات کالا

کتاب Fundamentals and Principles of Ophthalmology 2021-2022 (BCSC 2)
American Academy

مشخصات فیزیکی کتاب نوع جلد : سیمی(فنری مارپیچ) - قطع : وزیری - تعداد صفحات : 568 - وزن : 900 گرم
مشخصات فنی کتاب تألیف : آکادمی چشم پزشکی آمریکا - ناشر : American Academy - تاریخ نشر : 2022 - زبان کتاب : انگلیسی - تعداد جلد : 13 - نوع چاپ : رنگی

۲۰ %
تخفیف

۷۱۲,۰۰۰ تومان

۵۶۹,۶۰۰ تومان

جزئیات کالا

کتاب Update on General Medicine 2021-2022 (BCSC 1)
American Academy

مشخصات فیزیکی کتاب نوع جلد : سیمی(فنری مارپیچ) - قطع : وزیری - تعداد صفحات : 384 - وزن : 800 گرم
مشخصات فنی کتاب تألیف : آکادمی چشم پزشکی آمریکا - ناشر : American Academy - تاریخ نشر : 2022 - زبان کتاب : انگلیسی - تعداد جلد : 13 - نوع چاپ : رنگی

۲۰ %
تخفیف

۴۹۱,۰۰۰ تومان

۳۹۲,۸۰۰ تومان

جزئیات کالا

کتاب Ophthalmic Pathology and Intraocular Tumors 2021-2022 (BCSC 4)
American Academy

مشخصات فیزیکی کتاب نوع جلد : سیمی(فنری مارپیچ) - قطع : وزیری - تعداد صفحات : 448 - وزن : 700 گرم
مشخصات فنی کتاب تألیف : آکادمی چشم پزشکی آمریکا - ناشر : American Academy - تاریخ نشر : 2021 - زبان کتاب : انگلیسی - تعداد جلد : 13 - نوع چاپ : رنگی

۲۰ %
تخفیف

۵۶۸,۰۰۰ تومان

۴۵۴,۴۰۰ تومان

جزئیات کالا

کتاب Neuro-Ophthalmology 2021-2022 (BCSC 5)
American Academy

مشخصات فیزیکی کتاب نوع جلد : سیمی(فنری مارپیچ) - قطع : وزیری - تعداد صفحات : 512 - وزن : 800 گرم
مشخصات فنی کتاب تألیف : آکادمی چشم پزشکی آمریکا - ناشر : American Academy - تاریخ نشر : 2021 - زبان کتاب : انگلیسی - تعداد جلد : 13 - نوع چاپ : رنگی

۲۰ %
تخفیف

۶۴۵,۰۰۰ تومان

۵۱۶,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

کتاب Retina and Vitreous 2021-2022 (BCSC 12)
American Academy

مشخصات فیزیکی کتاب نوع جلد : سیمی(فنری مارپیچ) - قطع : وزیری - تعداد صفحات : 488 - وزن : 800 گرم
مشخصات فنی کتاب تألیف : آکادمی چشم پزشکی آمریکا - ناشر : American Academy - تاریخ نشر : 2022 - زبان کتاب : انگلیسی - تعداد جلد : 13 - نوع چاپ : رنگی

۲۰ %
تخفیف

۶۱۶,۰۰۰ تومان

۴۹۲,۸۰۰ تومان

جزئیات کالا

کتاب Oculofacial Plastic and Orbital Surgery 2021-2022 (BCSC 7)
American Academy

مشخصات فیزیکی کتاب نوع جلد : سیمی(فنری مارپیچ) - قطع : وزیری - تعداد صفحات : 376 - وزن : 500 گرم
مشخصات فنی کتاب تألیف : آکادمی چشم پزشکی آمریکا - ناشر : American Academy - تاریخ نشر : 2022 - زبان کتاب : انگلیسی - تعداد جلد : 13 - نوع چاپ : رنگی

۲۰ %
تخفیف

۴۸۲,۰۰۰ تومان

۳۸۵,۶۰۰ تومان

جزئیات کالا

کتاب Uveitis and Ocular Inflammation 2021-2022 (BCSC 9)
American Academy

مشخصات فیزیکی کتاب نوع جلد : سیمی(فنری مارپیچ) - قطع : وزیری - تعداد صفحات : 399 - وزن : 600 گرم
مشخصات فنی کتاب تألیف : آکادمی چشم پزشکی آمریکا - ناشر : American Academy - تاریخ نشر : 2022 - زبان کتاب : انگلیسی - تعداد جلد : 13 - نوع چاپ : رنگی

۲۰ %
تخفیف

۵۰۹,۰۰۰ تومان

۴۰۷,۲۰۰ تومان

جزئیات کالا

کتاب Pediatric Ophthalmology and Strabismus 2021-2022 (BCSC 6)
American Academy

مشخصات فیزیکی کتاب نوع جلد : سیمی(فنری مارپیچ) - قطع : وزیری - تعداد صفحات : 496 - وزن : 800 گرم
مشخصات فنی کتاب تألیف : آکادمی چشم پزشکی آمریکا - ناشر : American Academy - تاریخ نشر : 2022 - زبان کتاب : انگلیسی - تعداد جلد : 13 - نوع چاپ : رنگی

۲۰ %
تخفیف

۶۲۶,۰۰۰ تومان

۵۰۰,۸۰۰ تومان

جزئیات کالا

کتاب External Disease and Cornea 2021-2022 (BCSC 8)
American Academy

مشخصات فیزیکی کتاب نوع جلد : سیمی(فنری مارپیچ) - قطع : وزیری - تعداد صفحات : 584 - وزن : 700 گرم
مشخصات فنی کتاب تألیف : آکادمی چشم پزشکی آمریکا - ناشر : American Academy - تاریخ نشر : 2022 - زبان کتاب : انگلیسی - تعداد جلد : 13 - نوع چاپ : رنگی

۲۰ %
تخفیف

۷۳۱,۰۰۰ تومان

۵۸۴,۸۰۰ تومان

جزئیات کالا

کتاب Lens and Cataract 2021-2022 (BCSC 11)
American Academy

مشخصات فیزیکی کتاب نوع جلد : سیمی(فنری مارپیچ) - قطع : وزیری - تعداد صفحات : 304 - وزن : 650 گرم
مشخصات فنی کتاب تألیف : آکادمی چشم پزشکی آمریکا - ناشر : American Academy - تاریخ نشر : 2022 - زبان کتاب : انگلیسی - تعداد جلد : 13 - نوع چاپ : رنگی

۲۰ %
تخفیف

۳۹۵,۰۰۰ تومان

۳۱۶,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

کتاب مریت Merritt’s Neurology 14th Edition 2022
Wolters Kluwer

مشخصات فیزیکی کتاب نوع جلد : هارد (سخت) - قطع : رحلی - تعداد صفحات : 1760 - وزن : 1100 گرم
مشخصات فنی کتاب تألیف : Wolters Kluwer - ناشر : Wolters Kluwer - تاریخ نشر : 2022 - زبان کتاب : انگلیسی - تعداد جلد : 1 - نوع چاپ : رنگی - شابک : 9781975141226

۴۲ %
تخفیف

۳,۰۶۰,۰۰۰ تومان

۱,۷۷۴,۸۰۰ تومان

جزئیات کالا

کتاب Glaucoma 2021-2022 (BCSC 10)
American Academy

مشخصات فیزیکی کتاب نوع جلد : سیمی(فنری مارپیچ) - قطع : وزیری - تعداد صفحات : 336 - وزن : 600 گرم
مشخصات فنی کتاب تألیف : آکادمی چشم پزشکی آمریکا - ناشر : American Academy - تاریخ نشر : 2022 - زبان کتاب : انگلیسی - تعداد جلد : 13 - نوع چاپ : رنگی

۲۰ %
تخفیف

۴۳۴,۰۰۰ تومان

۳۴۷,۲۰۰ تومان

جزئیات کالا

سری کامل کتاب Basic and Clinical Science Course 2021–2022 (13 جلدی)
American Academy

مشخصات فیزیکی کتاب نوع جلد : سیمی(فنری مارپیچ) - قطع : وزیری - تعداد صفحات : 5556 - وزن : 11100 گرم
مشخصات فنی کتاب تألیف : آکادمی چشم پزشکی آمریکا - ناشر : American Academy - تاریخ نشر : 2022 - زبان کتاب : انگلیسی - تعداد جلد : 13 - نوع چاپ : رنگی

۲۰ %
تخفیف

۷,۰۴۸,۰۰۰ تومان

۵,۶۳۸,۴۰۰ تومان

جزئیات کالا

کتاب Refractive Surgery 2021-2022 (BCSC 13)
American Academy

مشخصات فیزیکی کتاب نوع جلد : سیمی(فنری مارپیچ) - قطع : وزیری - تعداد صفحات : 256 - وزن : 500 گرم
مشخصات فنی کتاب تألیف : آکادمی چشم پزشکی آمریکا - ناشر : American Academy - تاریخ نشر : 2022 - زبان کتاب : انگلیسی - تعداد جلد : 13 - نوع چاپ : رنگی

۲۰ %
تخفیف

۳۳۸,۰۰۰ تومان

۲۷۰,۴۰۰ تومان

جزئیات کالا

کتاب Atlas of EEG, Seizure Semiology, and Management
Oxford University Press

مشخصات فیزیکی کتاب نوع جلد : هارد (سخت) - قطع : رحلی - تعداد صفحات : 473 - وزن : 800 گرم
مشخصات فنی کتاب تألیف : By (author) Bassel Abou - Khalil - By (author) Karl Edward Misulis - By (author) Hasan Sonmezturk - By (author) Kevin C Ess - ناشر : Oxford University Press - تاریخ نشر : 2022 - زبان کتاب : انگلیسی - تعداد جلد : 1 - نوع چاپ : رنگی - شابک : 9780197543023

۲۰ %
تخفیف

۸۷۵,۰۰۰ تومان

۷۰۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

کتاب CORNEA Atlas | THIRD EDITION
Elsevier

مشخصات فیزیکی کتاب نوع جلد : هارد (سخت) - قطع : رحلی - تعداد صفحات : 372 - وزن : 650 گرم
مشخصات فنی کتاب تألیف : Jay H Krachmer - David A Palay - ناشر : Elsevier - تاریخ نشر : 2015 - زبان کتاب : انگلیسی - تعداد جلد : 1 - نوع چاپ : رنگی - شابک : 9781455740604

۲۰ %
تخفیف

۷۰۲,۰۰۰ تومان

۵۶۱,۶۰۰ تومان

جزئیات کالا

کتاب Alpha Test Medicina in inglese 1300 Quiz

مشخصات فیزیکی کتاب نوع جلد : شومیز - قطع : وزیری - تعداد صفحات : 350 - وزن : 650 گرم
مشخصات فنی کتاب تألیف : Alpha Test - تاریخ نشر : 2019 - زبان کتاب : انگلیسی - تعداد جلد : 1 - نوع چاپ : سیاه و سفید - شابک : 9788848321204

۴۹۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

کتاب Essential Echocardiography: A Companion to Braunwald’s Heart Disease
Elsevier

مشخصات فیزیکی کتاب نوع جلد : شومیز - قطع : رحلی - تعداد صفحات : 571 - وزن : 700 گرم
مشخصات فنی کتاب تألیف : Elsevier - ناشر : Elsevier - تاریخ نشر : 2019 - زبان کتاب : انگلیسی - تعداد جلد : 1 - نوع چاپ : رنگی - شابک : 9780323392266

۲۰ %
تخفیف

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸۰۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

کتاب USMLE Step 1 Lecture Notes 2022
Kaplan

مشخصات فیزیکی کتاب نوع جلد : شومیز - قطع : رحلی - تعداد صفحات : 2553 - وزن : 7060 گرم
مشخصات فنی کتاب تألیف : Kaplan Medical - ناشر : Kaplan - تاریخ نشر : 2022 - زبان کتاب : انگلیسی - تعداد جلد : 7 - نوع چاپ : رنگی - شابک : 9781506272962

۳۰ %
تخفیف

۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان

۲,۳۱۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

فیزیولوژی سلول

مشخصات فیزیکی کتاب نوع جلد : شومیز - قطع : رقعی - تعداد صفحات : 234 - وزن : 200 گرم
مشخصات فنی کتاب تألیف : ديويد،لنداون - ترجمه : جلال،زرين‌قلم‌مقدم - ناشر : سیناطب - تاریخ نشر : 1390 - زبان کتاب : فارسی - تعداد جلد : 1 - نوع چاپ : سیاه و سفید - شابک : 9786005243291

۱۰ %
تخفیف

۲۴۱,۰۰۰ تومان

۲۱۶,۹۰۰ تومان

جزئیات کالا

کتاب Local Flaps in Facial Reconstruction 4th + Video
Elsevier

مشخصات فیزیکی کتاب نوع جلد : شومیز - قطع : رحلی - تعداد صفحات : 821 - وزن : 700 گرم
مشخصات فنی کتاب تألیف : Shan R. Baker - ناشر : Elsevier - تاریخ نشر : 2022 - زبان کتاب : انگلیسی - تعداد جلد : 1 - نوع چاپ : رنگی - شابک : 9780323683906 - سایر توضیحات : بهمراه ویدیوهای آموزشی کتاب

۲۰ %
تخفیف

۱,۴۳۵,۰۰۰ تومان

۱,۱۴۸,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا