فروشگاه کتاب پزشکی رودگون

چهارشنبه 1 بهمن 1399
Wed, Jan 20, 2021
فروشگاه کتاب پزشکی رودگون
ورود / ثبت نام

حقوق اساسی تطبیقی
دادگستر

مشخصات فیزیکی کتاب نوع جلد : شومیز - قطع : وزیری - تعداد صفحات : 288 - وزن : 350 گرم
مشخصات فنی کتاب تألیف : دکتر بیژن عباسی - ناشر : دادگستر - تاریخ نشر : 1399 - نوبت چاپ : سوم - زبان کتاب : فارسی - تعداد جلد : 1 - شابک : شابک 9-067-282-600-978

۶۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

حقوق کار
مجد

مشخصات فیزیکی کتاب نوع جلد : شومیز - قطع : وزیری - تعداد صفحات : 207 - وزن : 450 گرم
مشخصات فنی کتاب تألیف : دکتر ابوالفضل رنجبری - ناشر : مجد - تاریخ نشر : 1399 - نوبت چاپ : هجدهم - زبان کتاب : فارسی - تعداد جلد : 1 - شابک : 9789646153387

۳۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

حقوق تجارت: کلیات،معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری
سمت

مشخصات فیزیکی کتاب نوع جلد : شومیز - قطع : وزیری - تعداد صفحات : 224 - وزن : 550 گرم
مشخصات فنی کتاب تألیف : دکتر ربیعا اسکینی - ناشر : سمت - تاریخ نشر : 1398 - نوبت چاپ : بیست و ششم - زبان کتاب : فارسی - تعداد جلد : 1 - شابک : 9786000206406

۱۹,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

حقوق تجارت: ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته
سمت

مشخصات فیزیکی کتاب نوع جلد : شومیز - قطع : وزیری - تعداد صفحات : 276 - وزن : 560 گرم
مشخصات فنی کتاب تألیف : دکتر ربیعا اسکینی - ناشر : سمت - تاریخ نشر : 1399 - نوبت ویرایش : دوم - نوبت چاپ : بیست و پنجم - زبان کتاب : فارسی - تعداد جلد : 1 - شابک : 9786000207397

۲۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

حقوق اداری (1)
میزان

مشخصات فیزیکی کتاب نوع جلد : شومیز - قطع : وزیری - تعداد صفحات : 400 - وزن : 520 گرم
مشخصات فنی کتاب تألیف : دکتر محمد امامی_ دکتر کورش استوار سنگری - ناشر : میزان - تاریخ نشر : 1398 - نوبت چاپ : بیست و چهارم - زبان کتاب : فارسی - تعداد جلد : 1 - شابک : 978-964-511-571-3

۵۴,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

ورشکستگی به تقصیر و تقلب( بررسی نظری و کاربردی جنبه های شکلی و ماهوی)
قوه قضاییه

مشخصات فیزیکی کتاب نوع جلد : شومیز - قطع : رقعی - تعداد صفحات : 183 - وزن : 320 گرم
مشخصات فنی کتاب تألیف : محمد هادی فضلعلی - ناشر : قوه قضاییه - تاریخ نشر : 1398 - نوبت چاپ : دوم - زبان کتاب : فارسی - تعداد جلد : 1 - شابک : 9786004801751

۲۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

حقوق اداری (1-2)، کلیات و ایران
میزان

مشخصات فیزیکی کتاب نوع جلد : شومیز - قطع : وزیری - تعداد صفحات : 336 - وزن : 400 گرم
مشخصات فنی کتاب تألیف : دکتر رضا موسی زاده - ناشر : میزان - تاریخ نشر : 1398 - نوبت چاپ : نوزدهم - زبان کتاب : فارسی - تعداد جلد : 1 - شابک : 978-964-5997-35-7

۴۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

ادله اثبات دعوا
دراک

مشخصات فیزیکی کتاب نوع جلد : شومیز - قطع : وزیری - وزن : 415 گرم
مشخصات فنی کتاب تألیف : دکتر عبدالله شمس - ناشر : دراک - تاریخ نشر : 1399 - نوبت چاپ : سی ام - زبان کتاب : فارسی - تعداد جلد : 1 - شابک : 9789642888269

۲۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

دوره مقدماتی حقوق مدنی اموال و مالکیت
میزان

مشخصات فیزیکی کتاب نوع جلد : شومیز - قطع : وزیری - تعداد صفحات : 288 - وزن : 400 گرم
مشخصات فنی کتاب تألیف : دکتر رضا ولویون - ناشر : میزان - تاریخ نشر : 1398 - نوبت چاپ : دوم - زبان کتاب : فارسی - تعداد جلد : 1 - شابک : 9786222120184

۳۶,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

قراردادهای اداری
میزان

مشخصات فیزیکی کتاب نوع جلد : شومیز - قطع : وزیری - تعداد صفحات : 624 - وزن : 800 گرم
مشخصات فنی کتاب تألیف : دکتر آیت مولایی - ناشر : میزان - تاریخ نشر : 1399 - نوبت چاپ : دوم - زبان کتاب : فارسی - تعداد جلد : 1 - شابک : 978-964-511-593-5

۸۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار _ محشای قانون کار)
نگاه بینه

مشخصات فیزیکی کتاب نوع جلد : گالینگور - قطع : وزیری - تعداد صفحات : 1514 - وزن : 2400 گرم
مشخصات فنی کتاب تألیف : دکتر احمد رفیعی - ناشر : نگاه بینه - تاریخ نشر : 1399 - نوبت چاپ : سوم - زبان کتاب : فارسی - تعداد جلد : 1 - شابک : 9786007944455

۳۰۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

قانون یار امور حسبی
چتردانش

مشخصات فیزیکی کتاب نوع جلد : شومیز - قطع : رقعی - تعداد صفحات : 215 - وزن : 550 گرم
مشخصات فنی کتاب تألیف : سید مجتبی موسوی _ قائم الدین شعبانی حاجی - ناشر : چتر دانش - تاریخ نشر : 1398 - نوبت چاپ : پنجم - زبان کتاب : فارسی - تعداد جلد : 1 - شابک : 9786007316559

۳۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

حقوق تجارت: شرکت های تجاری(جلد اول)
سمت

مشخصات فیزیکی کتاب نوع جلد : شومیز - قطع : وزیری - تعداد صفحات : 365 - وزن : 600 گرم
مشخصات فنی کتاب تألیف : دکتر ربیعا اسکینی - ناشر : سمت - تاریخ نشر : 1398 - نوبت ویرایش : سوم - نوبت چاپ : بیست و هفتم - زبان کتاب : فارسی - تعداد جلد : 1 - شابک : 9786000207441

۲۹,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

دوره حقوق مدنی قواعد عمومی قراردادها جلد سوم آثار قرارداد
گنج دانش

مشخصات فیزیکی کتاب نوع جلد : گالینگور - قطع : وزیری - تعداد صفحات : 404 - وزن : 900 گرم
مشخصات فنی کتاب تألیف : دکتر ناصر کاتوزیان - ناشر : گنج دانش - تاریخ نشر : 1398 - نوبت چاپ : سیزدهم - زبان کتاب : فارسی - تعداد جلد : 1 - شابک : 9786226187138

۵۸,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

حقوق کار
دادگستر

مشخصات فیزیکی کتاب نوع جلد : شومیز - قطع : وزیری - تعداد صفحات : 408 - وزن : 550 گرم
مشخصات فنی کتاب تألیف : حسین قبادی - ناشر : دادگستر - تاریخ نشر : 1398 - نوبت چاپ : اول - زبان کتاب : فارسی - تعداد جلد : 1 - شابک : شابک 4-158-282-600-978

۶۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

حقوق تجارت ( برات،سفته،قبض انبار،اسناد در وجه حامل و چک)
سمت

مشخصات فیزیکی کتاب نوع جلد : شومیز - قطع : وزیری - تعداد صفحات : 328 - وزن : 560 گرم
مشخصات فنی کتاب تألیف : دکتر ربیعا اسکینی - ناشر : سمت - تاریخ نشر : 1398 - نوبت ویرایش : دوم - نوبت چاپ : بیست و هشتم - زبان کتاب : فارسی - تعداد جلد : 1 - شابک : 9786000207045

۲۸,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

حقوق اداری (2)
میزان

مشخصات فیزیکی کتاب نوع جلد : شومیز - قطع : وزیری - تعداد صفحات : 400 - وزن : 530 گرم
مشخصات فنی کتاب تألیف : دکتر محمد امامی_ دکتر کورش استوار سنگری - ناشر : میزان - تاریخ نشر : 1396 - نوبت چاپ : سوم - زبان کتاب : فارسی - تعداد جلد : 1 - شابک : 978-964-511-395-5

۲۲,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

حقوق اداری تطبیقی ( جلد دوم)
سمت

مشخصات فیزیکی کتاب نوع جلد : شومیز - قطع : وزیری - تعداد صفحات : 396 - وزن : 450 گرم
مشخصات فنی کتاب تألیف : دکتر مهدی هداوند - ناشر : سمت - تاریخ نشر : 1398 - نوبت چاپ : هفتم - زبان کتاب : فارسی - تعداد جلد : 1 - شابک : 978-964-530-515-2

۲۶,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

حقوق اداری_(دکتر بیژن عباسی)
دادگستر

مشخصات فیزیکی کتاب نوع جلد : شومیز - قطع : وزیری - تعداد صفحات : 384 - وزن : 450 گرم
مشخصات فنی کتاب تألیف : دکتر بیژن عباسی - ناشر : دادگستر - تاریخ نشر : 1398 - نوبت چاپ : پنجم - زبان کتاب : فارسی - تعداد جلد : 1 - شابک : شابک 3-155-282-600-978

۵۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

حقوق کار (جلد دوم )
سمت

مشخصات فیزیکی کتاب نوع جلد : شومیز - قطع : وزیری - تعداد صفحات : 428 - وزن : 650 گرم
مشخصات فنی کتاب تألیف : دکتر سید عزت اللِّه عراقی - ناشر : سمت - تاریخ نشر : 1398 - نوبت چاپ : ششم - زبان کتاب : فارسی - تعداد جلد : 1 - شابک : 978-964-530-843-6

۳۷,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه حقوق کنونی
جاودانه جنگل

مشخصات فیزیکی کتاب نوع جلد : گالینگور - قطع : رقعی - تعداد صفحات : 365 - وزن : 656 گرم
مشخصات فنی کتاب تألیف : محمد صادق شیخوند_ حکیمه انصاری رامندی - ناشر : جاودانه جنگل - تاریخ نشر : 1399 - نوبت چاپ : اول - زبان کتاب : فارسی - تعداد جلد : 1 - شابک : 9786001586989

۶۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

کلیات حقوق اداری
میزان

مشخصات فیزیکی کتاب نوع جلد : شومیز - قطع : وزیری - تعداد صفحات : 240 - وزن : 350 گرم
مشخصات فنی کتاب تألیف : دکتر ولی الله انصاری - ناشر : میزان - تاریخ نشر : 1397 - نوبت چاپ : یازدهم - زبان کتاب : فارسی - تعداد جلد : 1 - شابک : 9-08-5997-964

۱۸,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران
دادگستر

مشخصات فیزیکی کتاب نوع جلد : شومیز - قطع : وزیری - تعداد صفحات : 352 - وزن : 450 گرم
مشخصات فنی کتاب تألیف : دکتر بیژن عباسی - ناشر : دادگستر - تاریخ نشر : 1397 - نوبت چاپ : اول - زبان کتاب : فارسی - تعداد جلد : 1 - شابک : شابک 2-123-282-600-978

۳۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

آیین رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیأت علمی
دانشگاه تهران

مشخصات فیزیکی کتاب نوع جلد : شومیز - قطع : وزیری - تعداد صفحات : 312 - وزن : 400 گرم
مشخصات فنی کتاب تألیف : دکتر محمدحسن صادقی‌مقدم _ دکتر نادر میرزاده‌کوهشاهی - ناشر : دانشگاه تهران - تاریخ نشر : 1397 - نوبت چاپ : دوم - زبان کتاب : فارسی - تعداد جلد : 1 - شابک : شابک: 978-9640369074

۲۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا